Eksempler på udviklings- og forskningsprojekter som
Work-Wise har designet og eller deltaget i:

 


Arbejdsfastholdelse projekt Ringkøbing Amt og Kommune

Projekt 1:
Bevægelseslæring på hold, for erhvervsaktive med smerteproblemer.

1 årigt forskningsprojekt
i samarbejde med Forskningsenheden Ringkøbing Amt


Gennemført:

Ryg, knæ og efter fødsels undervisning, i 10 grupper a`30 timer, ialt 75 deltagere.

Resultat:
Rapport “Bevægelseslæring på hold”

Projekt 2.
Bevægelseslæring på hold.

4 årigt udviklingsprojekt:
i samarbejde med Ringkøbing & Holmsland Kommuner og Ringkøbing Amt.

Gennemført:

Undervisning på 56 ryg hold a`35 timer, ialt 450 deltagere.

Opfølgning på arbejdspladsen. Rundbordsamtaler med socialrådgiver og virksomhedsleder på virksomheden.

Evaluering midtvejs og igen 1/2-3 år efter kursets ophør.


Resultat:

Se Rapport: “Bevægelseslæring på hold - et redskab til arbejdsfastholdelse”

Se artikel Ringkøbing Dagblad: Sygehuset overtager holdundervisning.

Se artikel Ringkøbing Dagblad: Syge får bedre mulighed for at beholde arbejdsplads

Udviklingsprojekter
Vestas Blades Lem, Velfac, Thorfisk

Projekt 1:

Bevægelseslæring på virksomheden

12 årig samarbejdsperiode i samarbejde med Koordinationsudvalget Ringkøbing Vestas Blades Lem Velfac og Thorfisk


Gennemført:
Udvikling af de 5 Work-Wise koncepter, I samarbejde med medarbejdere og ledelse på de tre virksomheder.

Resultat:
Se artikel i 3F s 60-61:“Når kroppen får vinger”

Se film: Work-Wise uddannelse Velfac

Projekt 2.
Bevægelseslæring på virksomheden 4 årigt projekt i samarbejde med Vestas Blades Nakskov og Lem

Gennemført:

Uddannelse af 40 medarbejdere a`35 timer.

Teamtræning, Individuel træning, Instruktionsfilm, ialt 185 medarbejdere i finish og skallen har deltaget i projektet.

Evaluering af projektet er gennemført af NFA via 3 spørgeskemaundersøgelser.


Resultat:

Data fra undersøgelsen indgår i 3 videnskabelige artikler og i et PHD studie: Arbejdsevne.

Se artikel Ergonomics: A Tailored Learning Program for Prevention of Musculoskeletal Disorders

Se artikel Videnscenter for Arbejdsmiljø:

 

Forebyggelsesfondsprojekt i plejen
Vejle Kommune · 4 plejecentre

“Trivsel gennem Bevægelseslæring og forflytningskundskab”

4 årigt samarbejdsprojekt:
i samarbejde med Vejle kommune, Cityfys, Sund Trivsel og Per Halvor Lunde.

Gennemført:
12 uge kurser ·Tovholder kurser · Kurser for terapeuter · Opfølgnings kurser · Instruktionsfilm: “Best Practise i plejen” ·Evaluering af alle medarbejdergrupper, ialt 250 medarbejdere.

Se: Afslutnings evalueringsrapport v/ Sund Trivsel

Se film: Stemningsbilleder fra Vejle kurset

 

 

FORSKNINGSPROJEKTET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ (NFA)

Forskningsprojekt SAMI:
Styrk arbejdsevnen for industri medarbejdere

2 årigt samarbejdsprojekt:
I samarbejde med NFA

Gennemført:
Design af Analysehjul og Ergonomi workshops:
Undervisning på 12 Ergonomi Workshops på 3 forskellige store danske virksomheder.

Resultat:
Se Rapport NFA: Styrket arbejdsevne for
medarbejdere i industrien (Sami)

Se Visuel kortlægning i Sami:

 Projekt Ringkøbing-Skjern Kommune

Work-Wise teamtræning: Smarte arbejdsmetoder i plejen

Gennemført:
2 dages kurser for forflytningsvejledere · 52 1dags kurser for alle ansatte i plejen · 1dags kurser for områdeterapeuter. I alt 550 medarbejdere har deltaget i projektet.

Resultat:

Se: Evaluering af 550 medarbejdere

Se Pressemeddelse:

Se TV midtvest:

Se film interview Plejecentret Fjordglimt:

Se film interview Hjemmeplejen i Tarm:

Projekt Novo Nordisk

Work-Wise Trainer uddannelse

4 årigt samarbejdsprojekt:
I samarbejde med Novo Nordisk

Gennemført:
19 Work-Wise Trainer uddannelser a` 50 timer,
I alt 160 W-W Trainee, i ind og udland, er blevet certificeret Work-Wise Trainee.

PP Præsentationer og 76 Film:
“Smarte arbejdsmetoder”er skræddersyet til dagligdagens case, anvendes til undervisning af kollegaer.

Resultat:

Product Supply er nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2018

Se: Pressemeddelse Product Supply

Se: videofilm