Om

Baggrund


 

Baggrund:

Medarbejdere i teams inddrages i at analysere belastende arbejdsopgavers krav og ressourcer og designe smarte arbejdsmetoder, som effektiviserer arbejdsprocesserne og forebygger at skader og ulykker opstår.

Medarbejdere uddannes i at anvende de enkelte Work-Wise arbejdsredskaber, som skaber et systematisk overblik over hvordan de forskellige ydre faktorer, som påvirker arbejdsopgavens krav og ressourcer, er organiseret.

  1. Problem?

  2. Løsningsforslag?

  3. Design af smart arbejdsmetode?


Det er ikke usundt at bruge kroppen, men det usundt at bruge den forkert!

Mange medarbejdere arbejder ud fra indkodede rutiner og vaner og er ofte ikke bevidste
om hvordan de fysiske regler og love og de forskellige ydre risikofaktorer kan påvirke selv
arbejdsmetoden, emnet de arbejder med og selve kroppen negativt, under udførelsen af
arbejdsopgaven.

Manglende kropsbevidsthed og viden om, hvordan man organiserer belastende opgaver
på en smart måde, kan foranledige nedsat arbejdsevne og unødvendige ulykker og
skader.

Vi ved fra forskning at risikofaktorer som f.eks:
Høje fysisk krav, gentagne arbejdsbevægelser som udføres over længere tid, akavede
arbejdsstillinger med f.eks løft med bøjet vredet ryg, løft over hovedhøjde, løft under knæhøjde,
løft med lang rækkeafstand m.m, er nogle af de risikofaktorer der giver anledning til
overbelastnings- og nedslidnings skader og langvarigt sygefravær.


Work-Wise redskaber anvendes til at styrke arbejdsevnen og forebygge skader

Analysehjulet
Skaber systematisk overblik over, hvordan de ydre faktorer: indretning, udstyr, krop og bevægelse, m.m.,
påvirker en arbejdsopgaves krav og ressourcer.

Work-Wisehjulet
Skaber overblik over hvordan arbejdsopgavens “ydre faktorer” planlægges og
organiseres en` efter en`, som en smart arbejdsmetode.

W-W basis træning
Skærper medarbejdernes kropsbevidsthed og evne til at udføre arbejdsopgaven
med intelligente arbejdsteknikker, sunde bevægelses vaner, som skræddersyes til dagligdagens arbejdsopgaver.


 
 

“Det er så lidt der skal til for at gøre en kæmpe forskel”

Med 30 års erfaring med De 5 Work-Wise uddannelser er det dokumenteret, at tværfagligt samarbejde mod fælles mål skaber: trivsel, arbejdsglæde og reducerer det belastende arbejdsmiljø med færre ulykker, mindre sygefravær, færre smerter, mindre nedslidning og arbejdsfastholdelse af medarbejdere med fysisk besvær.

Effektivisering af arbejdsprocesser
 

Work-Wise uddannelserne skaber kulturændringer og fælles sprog så medarbejdere og ledelsen vidensdeler og samarbejder om af skabe smarte arbejdsmetoder, så belastende arbejdsmetoder reorganiseres og i stedet udføres effektivt, sikkert og så fysisk let som muligt.

Forankring af faglig udvikling
 

I samarbejde med medarbejdere og Work-Wise trænere produceres Film: “smarte arbejdsmetoder”… som anvendes i uddannelsen af kolleger og nyansatte medarbejdere.