hero_pattern.png

De 5 Work-Wise uddannelser

Kerneopgaven er at skabe et sundt fysisk og psykisk

arbejdsmiljø for alle

 

Work-Wise har styrket arbejdsevnen og forebygget skader på arbejdspladser siden 1997


Bevidste medarbejdere skaber sund arbejdsmiljø kultur på virksomheden

Ofte er virksomhedens medarbejdere mest fokuseret på selve arbejdsopgaven og på produktet og glemmer derfor at lytte til deres egen krop, mens de arbejder.

Manglende kropsbevidsthed og viden om, hvordan man organiserer belastende
arbejdsopgaver på en smart måde, kan foranledige nedsat arbejdsevne og unødvendige ulykker og overbelastnings skader samt øget sygefravær.

Work-Wise uddanner medarbejdere i teams i at analysere dagligdagens belastende risikofaktorer og organiserer smarte arbejdsmetoder, som trænes og implementeres i det daglige arbejdsmiljø.

Viden som videreformidles til alle medarbejdere, så belastende arbejdsopgaver udføres ensartet, effektivt, sikkert og så fysisk let som muligt.

 

Hvordan

Teams uddannes i at reorganisere belastende arbejdsmetoder, så arbejdet i stedet udføres effektivt, sikkert og så fysisk let, som muligt ved brug af Work-Wise redskaberne:

1. Analysere belastende arbejdsopgaver.
2. Designe smarte arbejdsmetoder.
3. Work-Wise basistræning
4. Træning og indkodning af smarte arbejdsmetoder i produktionen

Smarte arbejdsmetoder filmes og implementeres i det daglige arbejdsmiljø til motivation
og inspiration for kollegaer og nyansatte medarbejdere.
Smarte metoder styrker arbejdsevnen og forebygger forekomsten af ulykker og overbelastnings skader.

 

Kontakt

➤ Kontor

Wildersgade 60A, 4 Sal
København K

☎ CONTACT

work-wise@vindnaes.com
+45 29471358

 


Work-Wise arbejder med hoved og hjerte og inddrager alle niveauer i virksomheden, både individ, team, ledelse og organisation, i at styrke alles personlige og faglige kompetencer til at samarbejde mod det fælles mål: At skabe et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for alle i virksomheden.

 
Man.png
 

Udvalgte Arbejdsområder


Virksomheden

Medarbejdere uddannes i teams, med et fælles teori grundlag, til at analysere dagligdagens risikofaktorer og samarbejde om at designe smarte arbejdsmetoder, som effektiviserer arbejdsprocesser og styrker arbejdsevnen.

Medarbejdere i teams motiveres og inddrages i at samarbejde med ledelsen om at skabe et fysik og psykisk sundt arbejdsmiljø for alle.

Projekt:
Work-Wise Træner uddannelse:
MHI Vestas Offshore Wind Nakskov

Se film: “Anhugning af løfte udstyr”
Projekt:
Bevægelseslæring og rehabilitering på virksomheden:
Thorfisk Hvide Sande

Se rapport: “Bevar din arbejdsevne-træn dig sund”Projekt:
Bevægelseslæring og rehabilitering på virksomheden:
CKI-5 Københavnske kirkegårde

Se film: CKI gartner 


Plejen

Medarbejder i plejen uddannes til at analysere belastende arbejdsopgaver og designe skræddersyede smarte arbejdsmetoder som stimulerer borgernes ressourcer og styrker medarbejdernes arbejdsevne.

Tværfagligt samarbejde og vidensdeling, om smarte arbejdsmetoder, skaber trivsel, arbejdsglæde og styrker arbejdsevnen og den faglige kvalitet.


Projekt:
Smarte arbejdsmetoder i plejen
Ringkøbing Skjern Kommune

 Se pressemeddelse:
Læs pressemeddelse: 

 


Børneinstitutioner

Medarbejder i børneinstitutioner uddannes i at tænke smart, bevæge sig smart og i at organisere arbejdet smart ved at inddrage barnet i at deltage aktivt i de daglige gøremål.


Når barnet aktiveres styrkes barnets kompetencer og pædagogen styrker arbejdsevnen og nedsætter risikoen for fysiske overbelastnings skader.
 

Projekt

 Smarte arbejdsmetoder i Hollænderhuset Dragør


Se film: Interview af leder Hollænderhuset

Se film: Interview af 2 medarbejdere Hollænderhuset
 


 
 
 
Smarte arbejdsmetoder i plejen har været kraftigt medvirkende til, at antallet af
anmeldte arbejdsulykker, i kategorien løft og forflytninger, 2 år efter projektstart
faldt med mere end 60%
— Gitte Bonde, Arbejdsmiljøkonsulent i Sundhed og Omsorg, Ringkøbing-Skjern Kommune.
 
 

 
 
 

Book et uforpligtende virksomhedsbesøg


I samarbejde designer vi et skræddersyet uddannelsesforløb til din virksomheds mål, behov og økonomi. De 5 uddannelser er skabt som et sammenhængende forløb. Uddannelserne kan anvendes enkeltvis i moduler og kombineres efter ønske. Work-Wise kommer gerne ud på din virksomheden, til et uforpligtende møde, for at høre om hvilke mål I gerne vil nå

Navn *
Navn
Please do not include confidential or sensitive information in your message. In the event that we are representing a party with opposing interests to your own, we may have a duty to disclose any information you provide to our client.