.

De 5 Uddannelser

Baggrund

W-W uddannelserne er udviklet i samarbejde med ledere og medarbejdere, på mange forskellige virksomheder og offentlige arbejdspladser, siden 1997. Uddannelserne skræddersyes og tilpasses mange forskellige brancher… til offentlige arbejdspladser såvel som til små og store virksomheders mål, tid, behov og økonomi. Uddannelserne indeholder viden om: forebyggelse, sundhedsfremme, ergonomi, anatomi, fysik træning og skræddersyet arbejdsteknik-træning i produktionen.

 Siden 1997 har vi målt at Work-Wise uddannelserne:

 • Forebygger ulykker, sygefravær og fysisk nedslidning

 • Eliminere nedslidende rutiner som erstattes med smarte arbejdsmetoder

 • Fremmer effektivitet, kvalitet og fysisk sikkerhed i arbejdsprocesserne

 • Styrker medarbejdernes kompetence til at passe på sig selv og hinanden

 • Styrker samarbejdet, arbejdsglæden og trivslen i virksomheden

 • Arbejdsfastholder ansatte med fysik besvær, som er truet for sygemelding

 

 

Kom i kontakt

Få lavet et uforpligtende tilbud til din virksomhed - 
I samarbejde designer vi et uddannelsesforløb, som passer til din virksomheds/arbejdsplads, mål.

Læs mere ▸


 
 
 
W-W 1.jpg

W-W 1.

Træner uddannelsen

W-W trænere uddannes til, at designe smarte arbejdsmetoder og til at træne og motivere kollegaer i at samarbejde om, at arbejde med smarte metoder, der styrker arbejdsevnen og forebygge skader!


 

W-W Trænerne uddannes i:

 • At analysere belastende arbejdsopgaver vha. Analysehjulet · Matrix 1.

 • At designe smarte arbejdsmetoder vha. Work-Wisehjulet · Matrix 2.

 • At tilrettelægge skræddersyet Work-Wise basis træning til en arbejdsopgave

 • At samarbejde med kollegaer, AMR, Group Leader og HSE koordinatorer om at implementere smarte arbejdsmetoder i produktionen.

 • At træne kollegaer i at arbejde med smarte arbejdsmetoder i produktionen.

 

MÅLGRUPPE:
 

Ressourcestærke erfarne medarbejdere, “hverdagens specialister”, som ønsker at medvirke til at skabe et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på virksomheden.Work-Wise Trænernes rolle er:


 • At aktivere, bevidstgøre og inddrage alle
medarbejdere i at samarbejde om at styrke
arbejdsevnen.

• At løse ergonomiske problemer

• At træne kollegaer og nyansatte
medarbejdere i at arbejde med smarte
arbejdsmetoder

 

 


program:
 

Antal deltagere:
8 -10 medarbejdere fra samme arbejdsområde

Varighed:
ca. 50 timer, ca 7 moduler à ca. 4-7.5 time

Resultat:
Uddannelse af 8-10 W-W Trænere · Træningshåndbog · Certificering · 4 Work-Wise
PP præsentationer, 4 film “Smarte arbejdsmetoder”.

Pris:
kr. 150.000,00. pr. gruppe - ex.moms,
transport og evt. ophold.

 

 
 
W-W 2.jpg

W-W 2.

Film “Smart arbejdsmetode"

Film “Smart arbejdsmetode” optages i produktionen og anvendes som undervisningsmateriale, til uddannelse af W-W Trænere og kollegaer, som arbejder med arbejdsopgaven.

MÅLGRUPPE

Erfarne medarbejdere, som har mange års kendskab til arbejdsområdet, som ønsker at medvirke til at producere en undervisningsfilm, fra det daglige arbejdsmiljø.

mål med produktion af film:

 • Filmen “Smart arbejdsmetode”.. illustrerer hvordan en belastende arbejdsopgave
  reorganiseres og udføres smart.

 • Filmen viser: “Sådan bør du ikke gøre”… “Sådan kan du gøre”, -således at belastende arbejdsopgaver udføres effektivt, sikkert og så fysik let som muligt.


 


MEDARBEJDERNE UDDANNES I:

• At analysere en belastende arbejdsopgaves
krav og ressourcer

• At planlægge løsningsforslag, som afprøves
i praksis i en test periode, i samarbejde med kollegaer, som
arbejder med arbejdsopgaven.

• At designe en smart arbejdsmetode, som optages på film.
Formål med produktion af film.


Om programmet:


Produktion af film:

Besøg 1: (4-6 timer)
Analyse af opgave og planlægning af løsningsforslag der afprøves i praksis før besøg 2.

Besøg 2: (4-6 timer)
Afprøvning af løsningsforslag og optagelse af film

Filmens varighed: ca. 5-15 min pr. film.

Resultat:
Filmen lægges på virksomhedens server og gøres tilgængelig for alle ansatte, som arbejder med arbejdsopgaven.

Pris pr. film:
fra kr. 20.000,00 - alt efter opgavens
omfangex.moms, transport og evt. ophold.

 
 

 
 
 
W-W 3.jpg

W-W 3.

Teamtræning

Teamsamarbejde skaber sund kulturændring

Medarbejdere i teams uddannes, med et fælles teori grundlag, til at analysere dagligdagens risikofaktorer og samarbejde om at designe smarte arbejdsmetoder, som styrker arbejdsevnen.

Målgruppe

Alle medarbejdere i teams, der arbejder i samme arbejdsområde, som har kendskab til de samme arbejdsopgaver.
 


MÅL

Medarbejderne uddannes til at at tænke smart,
bevæge sig smart og organiserer arbejdsopgaver
smart, så arbejdet udføres effektivt, sikkert og så
fysisk let som muligt.Teams uddannes i:

• Work-Wise teori

• Analyser af en belastende arbejdsopgave

• Work-Wise basis grundtræning

• Indkodning af intelligente bevægelsesteknikker

• Afprøvning “Smarte arbejdsmetoder” i
produktionen.


 

Om programmet:
 

Målgruppe:
ca.16 medarbejder fra samme område

Varighed:
x antal Moduler à 4 timer

Pris:
ex.moms, transport og evt. ophold.

Modul 1:        4 timer · kr. 600 pr. medarbejder
Modul 2:        8 timer · kr. 1.200 pr. medarbejder
Modul 3-4:    timepris efter aftale

 

 
 
W-W 4.jpg

W-W 4.

Rehabilitering på virksomheden

Medarbejdere som er påvirket af smerter og fysisk besvær, trænes og rehabiliteres i grupper på virksomheden.

Medarbejdere instrueres i hjemmetræning og trænes i at arbejde med smarte arbejdsmetoder, i produktionen.

Målgruppen

Medarbejdere med smerter og fysisk besvær, som vil gøre en indsats for at bevare arbejdsevnen og tilknytningen til virksomheden og forebygge at skader og sygefravær opstår.
 

MÅL

 • At lære at analysere dagligdagens risikofaktorer

 • At selvbehandle smerter og genoptræne efter et hjemmetræningsprogram

 • At indkode intelligent arbejdsteknik

 • At arbejde med smarte arbejdsmetoder i produktionen.


 

Gruppen undersøges og uddannes i:

 

 • Individuel undersøgelse · (Journal)

 • Individuel analyse af arbejdsmetoder i produktionen (Optages på film)

 • Work-Wise teori · Smertebehandling · Kognitiv adfærds træning

 • Bevægelseslæring

 • Indkodning af smarte arbejdsmetoder i produktionen

 • Individuel handlingsplan for fremtiden

Om programmet:
 

Antal deltagere:
8 medarbejdere

Varighed:
ca. 40 timer

Resultat:
Rehabilitering af 8 medarbejdere · Individuel træningsvejledning i hjemmetræning og arbejdsteknik træning i produktionen · Træningshåndbog “ intelligente arbejdsbevægelser” v/ Anni Vindnæs.

Pris:
kr. 14.000,00 pr. medarbejder - ex.moms, transport og evt. ophold.

 
 

 
W-W 5.jpg

W-W 5.

Individuel rehabilitering og træning i produktionen

Medarbejdere med smerter og fysisk besvær, som vil lære at selvtræne og styrkearbejdsevnen, uddannes individuelt på virksomheden.

Målgruppen

Medarbejdere med smerter og fysisk besvær som ønsker at gøre en indsats for at bevare arbejdsevnen og tilknytningen til arbejdspladsen.
 

Mål:

• At medarbejderen lære at analysere
dagligdagens risikofaktorer i produktionen

• At medarbejderne lære at selvtræne og indkode
intelligente bevægelses og arbejdsteknikker som
skræddersyes til de daglige arbejdsopgaver i
produktionen.


Medarbejderen uddannes i:

 • Individuel undersøgelse

 • Analyse af dagligdagens risikofaktorer i produktionen

 • At selvtræne efter skræddersyet genoptræningsprogram

 • Indkodning af intelligente bevægelses og arbejdsteknikker

 • Indkodning af smarte arbejdsmetoder i produktionen

Om programmet:
 

Varighed:
10-14 timer

Resultat:
Uddannelse i selvbehandling af smerter · Instruktion i intelligent arbejdsteknik træning i produktionen · Udlevering af skræddersyet hjemmetræningsprogram.

Pris:
Kr. 700 kr pr. time -
ex. transport omkostninger.