De 5 Work-Wise uddannelser er gennemført i forskellige brancher på nedestående virksomheder og arbejdspladser.

 

Private virksomheder


Arla

Vestas 

Velfac

Novo NORDISK

Thorfisk

Sun Chemical

Harmann Consumer


 

 

 


Kommuner

Ringkøbing

Tarm

Skjern

Vejle

Sorø

København

Frederiksberg

Ringsted

Slagelse

Dragør


Brancher

Industrivirksomheder

Plejecentre

Hjemmepleje

Sygehus

Børnehaver

Dagplejen

Stor køkken

Hotel

kirkegårde

Kontor ergonomi

Rengøring

BPA ordninger

Kurser for Danske fysioterapeuter

Sygehuse

m.fl.

 

 

 Eksempler på projektdesign og samarbejdspartnere:


  •  1 årigt forskningsprojekt: “Sundhedsundervisning på hold”, i samarbejde med Forskningsenheden i Ringkøbing Amt.

  • 9 årigt tværfagligt projektudviklings forløb: Bevægelseslæring på Hold, “Et’ redskab forebyggelse og fastholdelse af medarbejdere, som er sygemeldte eller truet for sygemelding”. I samarbejde med Ringkøbing Amt, Ringkøbing og Holmsland Kommuner og Koordinationsudvalget. Ialt 450 medarbejdere deltog i et evalueret udviklingsprojektet.

  • 14 årigt langt projektudviklings forløb: “Bevægelseslæring på virksomheden”: udvikling af de 5 W-W uddannelser, i samarbejde med Vestas Blades Lem/Nakskov, Nacelle Ringkøbing, MHI Vestas Offshore Wind Lindø & Nakskov.

  • 4 årigt Forebyggelsesfondsprojekt i Vejle: “Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab” på 4 plejecentre. I samarbejde med Vejle Kommune, Sund Trivsel og Cityfys. I alt 250 medarbejdere deltog i projektet.

  • 6 årigt samarbejde med NFA: “Finaleprojektet” og Sami projektet, “Styrk arbejdsevnen for industri medarbejdere.”

  • 5 årigt Projektforløb, “Work-Wise Trainer uddannelse”. Gennemført i samarbejde med Novo Nordisk: I alt 160 Work-Wise Trainee er certificerede i ind og udland.

  • 5 årigt samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune: “Smarte arbejdsmetoder i plejen”. Ialt 550 medarbejdere deltog i projektet og vandt arbejdsmiljøprisen 2016. Resultater:

Uvildige undersøgelser og målingsresultater fra PHD studie, fortaget af kommuner og forskere, har vist at

Work·Wise sundhedsuddannelse giver flg. gevinster og resultater:

60%- Reduktion af anmeldte ulykker vedrørende løft og forflytning (n= 550-RKSK)

 47% - oplyser at deres sygefravær er reduceret (n=450)

 35% - flere i beskæftigelse efter deltagelse i kursus

 39% - procent point fald i samlet ulykkesfrekvens

 34.2%- reduktion af lænde/ryg besvær (n=250)

 8,5%- reduktion i nakke/skulderbesvær

 87% - evner selv at lindre smerter (n=450)

 84%- ændret bevægelses og arbejdsteknik(n=450)

 37%- reduceret medicinforbrug (n=450)

 81%- selvtræner (n=450) målt 3 år efter kursus)

 60%- større arbejdsglæde (N=450)

 5.96% - gennemsnitsscore for viden og handling (på score fra 1-7 ) (n= 250)

 
 

 
Vi burde alle lære at bruge kroppen rigtigt. Det er for galt at nedslidning og
sygefravær senere i livet skyldes
uvidenhed om hvordan det undgåes.
Et måleligt resultat er, at sygefraværet faldt i projektperioden, fra omkring 5,4
til 4,4% i og efter projektperioden.
Nu gælder det om at fastholde den positive udvikling og vision om, at vi har
fat i et redskab, der kan nedbringe
sygefraværet yderligere
— Tidligere Fabrikschef VELFAC, Kristian Reinevald Nuværende: Direktør pro&co: